?

Log in

"een fragment" - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"een fragment" [Nov. 20th, 2008|06:25 pm]
dhrtepes
Scene:
Dag licht is net aangebroken, midden in een weiland op een fietspad +/- 0,5 meter breed.


Fietser 1(ik), net wakker en dus nog half aan het slapen: "fietserdefiets fiets"

Scooter 1, net waker met een regenjas: "hé, een fietser die ga ik inhalen"

*Boem Baf Glij Au*De clou? Nooit op een scooter een fiets inhalen als je een regenjas aan hebt zonder dat het regent want voor je het weet blijft deze regenjas aan zijn stuur hangen en gaat hij een stukje glijden.


PS. was een geweldige werkbroek draag ik! Geen schuurtje te bekennen terwijl mijn onderbroek er wel een heeft!!!!! ow en mijn heup ook... hinkel hinkel...
LinkReply