?

Log in

En dan na twee niet zo vrolijke smilies even een melding dat alles… - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 4th, 2009|09:44 pm]
dhrtepes
[Stemming |accomplishedblij]
[Muziek |Omhoog gaande naald van de grammafoonplaat speler]

En dan na twee niet zo vrolijke smilies even een melding dat alles hier verder uitstekend gaat.
Op dus de hitte en wat gezondheid problemen na.
Vieze hooikoorts! O... uhm hihi zo geloven jullie mij nooit :-)
Oke even wat pluspunten:
punt 1: Al bijna een jaar getrouwd, Joepie!!!
punt 2: Ik heb drop :-)
punt 3: Nog 3 weken werken en dan ben ik twee weken vrij :-)
punt 4: Ik luister vinyl (altijd fijn :-D)
punt 5: Geen crisis problemen op het werk, sterker nog we hebben het gigantisch druk!
punt 6: onlangs het vervolg op Creature of the Black Lagoon gezien die mij positief verraste.
punt 7: Nog even en ik zit met José in Venetië. :-D
punt 8: Ter afsluiting ga ik even naar José.

Ja alles is hier prima :D

Leven is mooi!
LinkReply