?

Log in

No account? Create an account
Ha! Weer een recensie af! En dit keer van weer zo'n geweldige… - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 21st, 2008|04:43 pm]
dhrtepes


Ha! Weer een recensie af! En dit keer van weer zo'n geweldige film die Murnau's Faust zeker is!
Wat is het toch een eer om voor zulke films te mogen schrijven (L).
En het houd niet op! Volgende maand is het alweer tijd voor The Hunchback Of The Notre Dame uit 1925 zo uit mijn hoofd. Heerlijk!


Verder gaat alles goed! Eindelijk zitten wij weer op schema en jazeker de afwas is weer gedaan!
Want ja *oeps* dat heeft deze week even op zich laten wachten vanwege de drukke tijden en het bijkomen. *zonnebril smiley waarvan ik de url even niet kan vinden*

Mijn vrouw zit nu achter de computer en is bezig met haar werk. Alles gaat goed met deze echtgenote die ik tot mijn kan berekenen :-). Hihi

Alles wat ik ooit gezegd heb over trouwen, doe het niet, trek ik trouwens terug. Trouwen is fantastisch! Even stressen maar dan heb je ook wat. Namelijk Prachtige foto's! haha!

Groetjes!
LinkReply