?

Log in

No account? Create an account
Een blog op hyves... - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een blog op hyves... [Apr. 19th, 2009|01:21 pm]
dhrtepes
Ha! Ik kan het nog!

Hallo mensen, ik heb besloten om weer eens een blog bericht te posten. Helaas heb ik nog geen flauw idee waar ik het over ga hebben.
Want tja, alles gaat gewoon lekker zijn gangetje.
Nou ja, gisteren avond was wel een spannende avond voor ons rustig doodlopende straatje.
Er was namelijk ingebroken in het huis op de hoek terwijl de eigenaar op vakantie is.
Omdat ze de sloten heel wouden houden was besloten om de inbreker die schijnbaar een soort tbs-er is, via het raam naar buiten te laten dmv een ladderwagen van de brandweer.
Hmmm misschien vergeet ik nu een aantal feitjes waardoor het verhaal wat vreemd oogt.
De woning waar we het overhebben is een woning boven een garage/bedrijfspand waar de inbreker binnen kwam door via balkon aan de achterzijde een glas te doen rinkelen.

Het was een erg gezellige buurt bijeenkomst geworden :-)

Ach wat gezellig, Slippery People van Talking Head is nu op Arrow Classic Rock.

Ah mijn prachtige vrouw is klaar met douchen, de dag gaat weer verder.
Even tennissen bij mijn ouders in de tuin.
*haha nee mijn ouders hebben geen mega tuin, daarom gebruiken we ook een soft balletje en plastic rekkerts :-D*

Top de volgende keer!
LinkReply

Comments:
From: _justanotherme_
2009-04-19 01:06 pm (UTC)
Je bedoeld vast livejournal toch ????
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dhrtepes
2009-04-19 04:23 pm (UTC)
Het was van oorsprong een hyves post, heb er alleen ook een lj-post van gemaakt :-)
Ik ben soms best lui ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)